Uluslararası Rotary

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

 

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle; 

 • Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını, 
 • İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini, 
 • Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını, 
 • Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

 

Rotary tüm çalışmalarını, projelerini ve faaliyetlerini 6 temel öncelikli alanda yapar;

 • Barış ve Anlaşmazlıkların Çözümü + Çevre
 • Anne ve Çocuk Sağlığı
 • Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavi
 • Su, Hijyen ve Sanitasyon + Çevre
 • Temel Eğitim ve Okur Yazarlık
 • Ekonomik ve Toplumsal Gelişim + Çevre

 

Rotary'in Temel Değerleri

 1. Dostluk
 2. Dürüstlük
 3. Çeşitlilik
 4. Hizmet
 5. Liderlik

 

 

 

 

 

 

Çekirge Rotary Çekirge Rotaract Çekirge Interact