SER-MER
SER-MER

SPASTİK ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ

 

ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ  &  BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ

 

SER-MER Broşür

 

Cerebral Palsy, genel tanım olarak doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra beynin hareketlerle ilgili bölgelerinin (motor alan), çeşitli sebeplerle hasara uğraması durumudur. Bu durum çoğu zaman zihinsel engellilerle karıştırılmaktadır. Oysa spastik engelliler zihinsel engeli olmayan yalnızca motor işlev bozukluğu olarak tanımlanabilecek bir engele sahiptirler. Bu projenin amacı, spastik engellilerin bu rehabilitasyon merkezi aracılığıyla toplumsal yaşama entegre olmaları ve kendi kendine yaşayabilen, üretebilen bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

 

* Hidroterapi

Suyun tedavi amaçlı kullanılmasıdır. Hidroterapide asıl olan suyun hareketi sonucu ortaya çıkan insan vücudunun verdiği pozitif tepkidir. Su vücuda enerji kazandırır, vücudu toksinlerden arındırır ve vücut ısısını dengeler, Sıcak su ise vücudun gevşemesi, rahatlamasını sağlar. Sıcak su adaleleri rahatlatmakta ve onları daha faal bir şekilde kullanılmasını temin etmektedir. Özellikle spastik çocukların kasılmalarını en aza indirger. Bu çalışmalar yüzmede stil çalışmalarına da döndürülebilir.

 

* Bireysel eğitim odaları

Bireysel eğitim hizmetinde özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni görev yapmaktadır. Belirlenen performanslar doğrultusunda, özel eğitim yöntem ve tekniklerine bağlı kalarak, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak bireysel eğitim programları hazırlanır. Özel eğitim konuşma terapisi ve algı terapisi gibi engellilerin bireysel olarak rehabilite olacağı aktiviteleri kapsar.

 

* Grup eğitim odaları

0 - 24 yaş arası tüm gelişim alanlarına yönelik bir eğitim çalışmasıdır. Grupları 5 - 10 kişiliktir. Aileler ve çocuklar eğitimcileriyle beraber grup çalışmalarına koordineli bir şekilde sürdürmektedirler. Grup eğitimlerinde amaç, çocuğun kendisi ve çevresi ile iletişim kurabilmesi,  özgüven duygusunun gelişmesi, yaşıtlarıyla bir arada olma, paylaşma ve sıra alma becerilerinin gelişmesidir.

 

Yapılan Çalışmalar:

Sanat Etkinlikleri (Boyama, Kâğıt İşleri, atık Materyal vb.)
Okuma Yazma Çalışmaları
Müzik ve oyun etkinlikleri
Türkçe Etkinlikleri (Hikâye Öncesi, Hikâye ve Hikâye Sonrası)
Sosyal Çalışmalar (İç ve dış mekân gezileri, çizgi film izleme vs.)
Yoğurma çalışmaları vb. etkinliklerdir.
Ergoterapi ve oyun terapileri

 

* Yürüme Analiz Odası

Yürümeyi gözle değerlendirerek yürümeyi bozan etkenleri belirlemek mümkün değildir.  Sadece eklem hareketlerinden ibaret olmayan yürüme, bir takım kuvvet, moment ve kas aktivitelerini içerir. Yürümenin tüm değişkenlerini kaydedecek, sayısal veriye dönüştürecek, karşılaştırabilecek sistemler geliştirilmiştir ve bu sistemler yürüyüş bozukluğu olan hastalarda tedavinin belirlenmesi ve takipte kullanılır.

 

* Kondisyon ve Jimnastik Odası

Spastik engelli çocukların en uygun biçimde rehabilitasyonlarının sağlanacağı kişisel tedavilerinin fizyoterapistler tarafından yapılabileceği, bütün yardımcı araçların ( çalışma minderi, ayna, tırmanma merdiveni, eğitim merdiveni, boy ayarlı paralel bar, ayakta durma masası, denge çalışmaları için gerekli malzemeler, bisiklet ) yer aldığı ve uygulamaların yapılabileceği alandır.

 

* Algı Terapisi

Yapılandırılmış bir atmosfer içinde duyuların uyarımı, rahatlama ve doğru tepkilerin alınması prensibine dayalı olup Kuzey Avrupa Ülkelerinde geliştirilmiş bir tekniktir. Eğitim özel olarak döşenmiş bir odada uygulanmaktadır. Terapide odada büyük bir su yatağı bulunur ve engelli yatağın üstünde serbest bırakılır. Daha sonra odada bulunan ışıklı ve sulu tüpler ve kablolara verdiği tepkiler izlenir.

 

* Görevli Teknik ve İdari Personel Odaları ve Arşiv 

Merkezde bulunması gereken personel
Sorumlu müdür
Hekim (en az fizik tedavi, norolog ya da çocuk has. uzm.)
Fizyoterapistler
Sosyal hizmet uzmanı
Pisikolog
Eğitimci (pedagoji eğitimi almış)
Muhasebe personeli
Hizmetli
Yaşam merkezi
Çevre Binalar
Bahçe çekme mesafeleri ve otopark
Açık spor sahası
Rehabilitasyon amaçlı özel bahçeler

* Fizyoterapi ve spor salonu

* Atölye

* Aileler ve engelliler için bekleme salonu

* Soyunma, duş, WC

* Elektro terapi

* Masaj Odası

TOPLAM  ARSA ALANI 1,741 m²
TOPLAM KAPALI ALAN 1,220 m²

 

 

GİRİŞ KATI

Hidroterapi
Soyunma, duş
Kondisyon ve jimnastik
Depo
Aile bekleme / dinlenme
Bebek beslenme
Personel WC
Engelli WC
Bilgisayar odası
Kafeterya / Dinlenme
Elektro terapi
Konuşma Terapisi
Oyun Terapisi
Grup eğitimi ve çok amaçlı salon
Ergoterapi
Algı odası ve atölye

TOPLAM KAPALI ALAN = 820 m²

 

 1. KAT

Giriş, Hol
Danışma, bekleme odası
Psikolog ve eğitimci odaları
Hekim ve fizyoterapist odaları
Muhasebe ve sosyal hizmet çalışan odaları
İdareci odası
Arşiv
Servis, depo
WC
Kermes alanı
Açık spor alanı

TOPLAM KAPALI ALAN = 400 m²

 

İletişim Bilgileri

Adres: Barış.Mh. Defne Sk. No:21

Nilüfer Bursa

http://rehabilitasyon.nilvak.org/


Fotoğraflar
Çekirge Rotary Çekirge Rotaract Çekirge Interact